Mieszkania

Obiekty

Rynek pierwotny


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO podaję następujące informacje:

1. Administratorem danych osobowych jest Pegaz Nieruchomości Sp. z o.o. Z  siedzibą ul. Jarochowskiego 53, 60-248 w Poznaniu.

2. Dane osobowe przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO w celu zawarcia świadczenia usług pośrednictwa związanych z kupnem, najmem lub sprzedażą nieruchomości na podstawie Twojego zainteresowania nasza ofertą lub w celu  wykonania zawartej przez Ciebie z nami umowy.

3. Pan /Pani ma prawo do :

  • dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, oraz otrzymania ich kopii
  • sprostowania danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, o ile przetwarzanie danych następowało na podstawie zgody,
  • do usunięcia danych, jeśli nie ma podstaw do ich przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • do wniesienia sprzeciwu,
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych,

4. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

5. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy będą przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z umowy.